Slim Pen ปากกาลดน้ำหนัก ลด 50% ตั้งแต่แท่งแรก

12 4月 2020,

Slim Pen ปากกาลดน้ำหนัก ลด 50% ตั้งแต่แท่งแรก 🏷Promotio […]

Slim Pen ปากกาลดน้ำหนัก
ลด 50% ตั้งแต่แท่งแรก

🏷Promotion
💸 ราคาเพียง 7,500.- / แท่ง (จากราปกติ 15,000.- / แท่ง)

Slim Pen
✔️เป็นยาที่มีความคล้ายคลึงกับฮอร์โมนตามธรรมชาติของมนุษย์
✔️มีหน้าที่ทำให้รู้สึกอิ่มถึง 97% ซึ่งช่วยในการลดน้ำหนักได้ดี
✔️ช่วยลดการเกิดโรคร่วมต่าง ๆ ที่มีสาเหตุจากความอ้วน
✔️ช่วยปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ทำให้คุณภาพชีวิต และสุขภาพดี