Fat Removal by SculpSure สลายไขมันส่วนเกิน สัดส่วนเฟิร์มกระชับ

10 7月 2021,

Fat Removal by SculpSure สลายไขมันส่วนเกิน สัดส่วนเฟิร์ […]

Fat Removal by SculpSure
สลายไขมันส่วนเกิน สัดส่วนเฟิร์มกระชับ
ลดทันที 50% เมื่อซื้อ 12 จุด
สลายไขมันด้วย SculpSure
✔️ เลเซอร์สลายไขมันเครื่องแรกของโลก มาตรฐาน US-FDA
✔️ ทำลายเฉพาะเซลล์ไขมัน ไม่ทำร้ายผิว
✔️ ไม่เจ็บ ไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องพักฟื้น
✔️ ผสานเทคโนโลยี Cooling Contact ช่วยให้สบายผิวขณะทำ
✔️ สามารถทำได้ทุกบริเวณ แม้ในบริเวณที่ลดยาก
✔️ รูปร่างเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งแรก
📍 Review จากความไว้วางใจของผู้ใช้บริการจริง มากกว่า 50,000 เคส ภายในระยะเวลา 6 ปี