Dr.TATTOF Clinic แจกฟรี ‼ เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ให้กับลูกค้าทุกท่านที่มารับบริการ (1ท่าน/1สิทธิ์…ของมีจำนวนจำกัดครับ)

21 3月 2020,

Dr.TATTOF Clinic แจกฟรี ‼ เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ให้กับลู […]

Dr.TATTOF Clinic แจกฟรี  เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ให้กับลูกค้าทุกท่านที่มารับบริการ (1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์…ของมีจำนวนจำกัดครับ) ทางคลินิกให้ความสำคัญเเละความใส่ใจกับสุขภาพของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ในการสร้างความมั่นใจ และสร้างมาตรการป้องกันการระบาดไวรัส COVID-19

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูง ฆ่าเชื้อทั้งไวรัส แบคทีเรีย เชื้อโรค และเชื้อรา โดยใช้สารที่ปลอดภัยไม่เกิดสารตกค้างต่อลูกค้า ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ทำความสะอาดอุปกรณ์การแพทย์ เช่น หัวเลเซอร์ที่ต้องสัมผัสผิวลูกค้า ฆ่าเชื้อโดยใช้ สำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% ทำความสะอาดก่อนและหลังหัตถการทุกครั้ง

เปลี่ยนผ้ารองเยื่อกระดาษหมอนทุกครั้งก่อนการให้บริการ

มีบริการแอลกอฮอล์ Hand Rub ทำความสะอาดมือ ณ บริเวณเคาน์เตอร์

พื้นที่ห้องตรวจและห้องเลเซอร์ ทำความสะอาดทุกวัน เช้า-เย็น ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

พื้นผิวที่ต้องสัมผัสระหว่างให้การรักษา เช่นปุ่มปรับเตียง ด้ามจับต่างๆ ทำความสะอาดก่อนและหลังการใช้งาน ด้วยแผ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อผิวพื้น

 พนักงาน Dr.TATTOF Clinic สวมหน้ากากอนามัย และใส่ถุง มือทุกครั้งระหว่างให้บริการ

ทั้งนี้ Dr.TATTOF Clinic ขอแสดงความห่วงใย ขอให้ท่านดูแลสุขภาพ ด้วยการ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกไปข้างนอก ล้างมือให้บ่อยครั้ง หรือหลีกเลี่ยงไปที่ๆ ประชากรหนาแน่น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงไวรัส COVID-19 ครับ