สิงหาคมนี้… เตรียมพบกับการรักษา Vitiligo Removal

25 7月 2020,

ลบรอยด่างขาว ที่ Dr.TATTOF ด้วยเทคโนโลยี TheraBeam UV น […]

ลบรอยด่างขาว ที่ Dr.TATTOF

ด้วยเทคโนโลยี TheraBeam UV

  • นวัตกรรมการรักษาโรคด่างขาวด้วยการฉายแสงอาทิตย์เทียม (Phototherapy)

  • ปล่อยพลังงานไปยังบริเวณรอยโรคโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังบริเวณใกล้เคียง

  • สามารถรักษาได้ทุกส่วนของร่างกาย แม้ในบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก เช่น บริเวณข้อศอก ข้อเข่า มือ และเท้า เป็นต้น

  • เห็นผลไว ให้เวลาในการรักษาน้อย

  • ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไทย และญี่ปุ่น