วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘

05 7月 2020,

วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันที่พระภิ […]

วันเข้าพรรษา
ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘
เป็นวันที่พระภิกษุเริ่มการอธิษฐานอยู่ประจำในวัด หรือเสนสนะที่คุ้มแดด คุ้มฝนได้แห่งหนึ่งโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นตลอด ๓ เดือน ในฤดูฝน