World Obesity Day

04 มี.ค. 2020,

World Obesity Day กำหนดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ผู้คนทั่วโลกหั […]

World Obesity Day

กำหนดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ผู้คนทั่วโลกหันมาใส่ใจ “ลดความอ้วน”

“โรคอ้วน” เป็นสภาวะทางการแพทย์ที่มีการสะสมไขมันในร่างกายมากถึงขนาดที่อาจมีผลเสียต่อสุขภาพ “โรคอ้วน” ถือเป็นภัยคุกคามคนทั่วโลก ทุกเพศทุกวัย ซึ่งในขณะนี้มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าตกใจ

Dr.TATTOF เชื่อว่า รูปร่างที่ดีมีผลต่อเรื่องสุขภาพและความมั่นใจ

ดังนั้น ในการรักษา “โรคอ้วน” เราจึงเลือกเครื่องมือทางการแพทย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐอเมริกาและไทย มาใช้ในการแก้ปัญหาโรคอ้วนและปัญหารูปร่างให้เหมาะสมในแต่ละบุคคล เพื่อช่วยป้องกันอันตราย และภาวะแทรกซ้อนจาก “โรคอ้วน” ที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

#WorldObesityDay