Vitiligo Removal ลบ “รอยด่างขาว” ด้วยการฉายแสงอาทิตย์เทียม

10 ม.ค. 2021,

Vitiligo Removal ลบ “รอยด่างขาว” ด้วยการฉายแสงอาทิตย์เท […]

Vitiligo Removal ลบ “รอยด่างขาว” ด้วยการฉายแสงอาทิตย์เทียม

เทคโนโลยี TheraBeam UV 308

  • นวัตกรรมการรักษาโรคด่างขาวด้วยการฉายแสงอาทิตย์เทียม (Phototherapy)
  • ปล่อยพลังงานไปยังบริเวณรอยโรคโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังบริเวณใกล้เคียง
  • สามารถรักษาได้ทุกส่วนของร่างกาย แม้ในบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก เช่น บริเวณข้อศอก ข้อเข่า มือ และเท้า เป็นต้น
  • เห็นผลไว ให้เวลาในการรักษาน้อย
  • ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไทย และญี่ปุ่น
>> Promotion <<
เริ่มต้นเพียง 500.- ลดสูงสุด 30% <<ไม่จำกัด Shot>>
  • คอร์ส 12 ครั้ง ลด 20%
  • คอร์ส 24 ครั้ง ลด 30%