Vitiligo Removal ลบ “รอยด่างขาว” ด้วยการฉายแสงอาทิตย์เทียม

19 ธ.ค. 2020,

Vitiligo Removal ลบ “รอยด่างขาว” ด้วยการฉายแสงอาทิตย์เท […]

Vitiligo Removal ลบ “รอยด่างขาว” ด้วยการฉายแสงอาทิตย์เทียม

เทคโนโลยี TheraBeam UV 308

  • นวัตกรรมการรักษาโรคด่างขาวด้วยการฉายแสงอาทิตย์เทียม (Phototherapy)

  • ปล่อยพลังงานไปยังบริเวณรอยโรคโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังบริเวณใกล้เคียง

  • สามารถรักษาได้ทุกส่วนของร่างกาย แม้ในบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก เช่น บริเวณข้อศอก ข้อเข่า มือ และเท้า เป็นต้น

  • เห็นผลไว ให้เวลาในการรักษาน้อย

  • ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไทย และญี่ปุ่น

เริ่มต้นเพียง 500.- ลดสูงสุด 30% (ไม่จำกัด Shot)
>> Promotion <<
  • คอร์ส 12 ครั้ง ลด 20%
  • คอร์ส 24 ครั้ง ลด 30%