Vitiligo Removal ลบ“รอยด่างขาว”

01 ต.ค. 2020,

Vitiligo Removal ลบ “รอยด่างขาว” นวัตกรรมรักษาโรคด่างขา […]

Vitiligo Removal ลบ “รอยด่างขาว”

นวัตกรรมรักษาโรคด่างขาวด้วยการฉายแสงอาทิตย์เทียม (Phototherapy)
ที่ปล่อยพลังงานไปยังบริเวณรอยโรค โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังบริเวณใกล้เคียง

>> เริ่มต้นเพียง 500.-/ Shot

ซื้อ 20 Shot ขึ้นไป ลดเพิ่มอีก 10%

Promotion

1-6 Shot เริ่มต้นเพียง 3,000.-

7-99 Shot ละ 500.-

100-199 Shot ละ 400.-

200 ขึ้นไป Shot ละ 300.-

เทคโนโลยี TheraBeam UV 308
  • นวัตกรรมการรักษาโรคด่างขาวด้วยการฉายแสงอาทิตย์เทียม (Phototherapy)
  • ปล่อยพลังงานไปยังบริเวณรอยโรคโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังบริเวณใกล้เคียง
  • สามารถรักษาได้ทุกส่วนของร่างกาย แม้ในบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก เช่น บริเวณข้อศอก ข้อเข่า มือ และเท้า เป็นต้น
  • เห็นผลไว ให้เวลาในการรักษาน้อย
  • ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไทย และญี่ปุ่น