Vitiligo Removal ลบรอยด่างขาวด้วยการฉายแสงอาทิตย์เทียม

19 ธ.ค. 2020,

Vitiligo Removal ลบรอยด่างขาวด้วยการฉายแสงอาทิตย์เทียม […]

Vitiligo Removal ลบรอยด่างขาวด้วยการฉายแสงอาทิตย์เทียม

เทคโนโลยี TheraBeam UV 308

  1. นวัตกรรมการรักษาโรคด่างขาวด้วยการฉายแสงอาทิตย์เทียม (Phototherapy)

  2. ปล่อยพลังงานไปยังบริเวณรอยโรคโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังบริเวณใกล้เคียง

  3. สามารถรักษาได้ทุกส่วนของร่างกาย แม้ในบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก เช่น บริเวณข้อศอก ข้อเข่า มือ และเท้า เป็นต้น

  4. ]เห็นผลไว ให้เวลาในการรักษาน้อย

  5. ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไทย และญี่ปุ่น

>> เริ่มต้นเพียง 500.-  ลดสูงสุด 30% (ไม่จำกัด Shot)

Promotion

  • คอร์ส 12 ครั้ง ลด 20%
  • คอร์ส 24 ครั้ง ลด 30%