Slim Pen ปากกาฉีด “ลดน้ำหนัก” ที่ช่วยให้ การลดน้ำหนัก ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

24 มี.ค. 2020,

Slim Pen ปากกาฉีด “ลดน้ำหนัก” ที่ช่วยให้ การลด น้ำ ห นั […]

Slim Pen ปากกาฉีด “ลดน้ำหนัก”
ที่ช่วยให้ การลด น้ำ ห นั ก ไม่ใช่เรื่อง ย า ก ส์ อีกต่อไป

Promotion
15,000 / แท่ง
3 แท่ง ลด 20%

Slim Pen

  • เป็นยาที่มีความคล้ายคลึงกับฮอร์โมนตามธรรมชาติของมนุษย์

  • มีหน้าที่ทำให้รู้สึกอิ่มถึง 97% ซึ่งช่วยในการลดน้ำหนักได้ดี

  • ช่วยลดการเกิดโรคร่วมต่าง ๆ ที่มีสาเหตุจากความอ้วน

  • ช่วยปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ทำให้คุณภาพชีวิต และสุขภาพดี