[Review] Update ความเรียบเนียน

12 เม.ย. 2019,

[ R e v i e w ]
?Update ความเรียบเนียน?
ลืมไปเลยว่าเคยมี “แผลเป็นจากการทำศัลยกรรม”
?PicoWay Resolve?
ลบรอยแผลเป็นจากศัลยกรรม ปรับผิวเนียนสวย เผยได้ทุกส่วน
? เริ่มต้นเพียง 1,000.-
?Promotion 12 ครั้ง ลด 30%
?ลบรอยแผลเป็นด้วย PicoWay Resolve ดีอย่างไร?
✔ พลังงานแสงเลเซอร์ที่มีความถี่สูงระดับ Picosecond
✔ ผลัดเซลล์ผิว และกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ใต้ผิว
✔ ผิวเรียบเนียน และสีผิวกลับมาใกล้เคียงเดิมที่สุด
✔ เห็นผลไว ใช้จำนวนครั้งในการรักษาน้อยกว่า