Review >> ลบรอยแตกลาย PicoWay Resolve คืนผิวเรียบเนียน พิสูจน์แล้วว่าเห็นผลจริง

17 พ.ย. 2020,

Review >> ลบรอยแตกลาย PicoWay Resolve คืนผิวเรียบเนียน พิสูจน์แล้วว่าเห็นผลจริง
ลบรอยแตกลายด้วย PicoWay Resolve
– พลังงานแสงเลเซอร์ที่มีความถี่สูงระดับ Picosecond
– ลบรอยแตกลายได้ทุกชนิด
– ผลัดเซลล์ผิว และกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ใต้ผิว
– ผิวเรียบเนียน และสีผิวกลับมาใกล้เคียงเดิมที่สุด
– เห็นผลไว ใช้จำนวนครั้งในการรักษาน้อยกว่า