Review >> จากผู้ใช้บริการจริง “ลบรอยแตกลาย”

15 เม.ย. 2021,

Review >> จากผู้ใช้บริการจริง
PicoWay Resolve ลบรอยแตกลาย หลังทำเพียง 2 ครั้ง
ผิวเรียบเนียน สีผิวกลับมาใกล้เคียงเดิมที่สุด