Review จริงจากผู้ใช้บริการ

20 ก.ย. 2019,

Review จริงจากผู้ใช้บริการ
[ PicoWay ] “ลบรอยสัก” เริ่มต้น 1,000.-
ไม่ทำร้ายผิว ไม่ทิ้งรอยแผลเป็น

Promotion
6 ครั้ง ลด 20%
12 ครั้ง ลด 30%

ลบรอยสักด้วย PicoWay Laser แตกต่างจากเลเซอร์ทั่วไปอย่างไร?
– พลังงานแสงเลเซอร์ที่มีความถี่สูงระดับ Picosecond ทำให้เม็ดสีแตกละเอียด
– ลบได้ทุกสี
– มาตรฐานสหรัฐอเมริกา
– เครื่องแรกในประเทศไทย
– ปลอดภัยต่อผิว ไม่ทำให้เกิดแผลเป็น
– เห็นผลไว ใช้จำนวนครั้งในการรักษาน้อยกว่า
– ทำ 1 ครั้ง ผลลัพธ์ดีขึ้น 10-15%

#เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรก