Review จริงจากผู้ใช้บริการ

26 มิ.ย. 2019,

Review จริงจากผู้ใช้บริการ

PicoWay Laser ลบรอยสักได้อย่างปลอดภัย
คืนผิวเนียนเรียบ ไม่ทิ้งรอยแผลเป็น

เริ่มต้น 1,000.-
คอร์ส 6 ครั้ง ลด 20%
คอร์ส 12 ครั้ง ลด 30%