Review จริงจากผู้ใช้บริการ

31 ต.ค. 2019,

Review จริงจากผู้ใช้บริการ
[ PicoWay ] “ลบรอยสัก” เริ่มต้น 1,000.-
ไม่ทำร้ายผิว ไม่ทิ้งรอยแผลเป็น
#รอยสักจางลงอย่างเห็นผล
#รู้สึกได้ทันทีหลังทำครั้งแรก
#ไม่ทิ้งรอยแผลเป็น
ทำ 1 ครั้ง ผลลัพธ์ดีขึ้น 10-15%
#เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรก