MENSculpting by SculpSure เลเซอร์สลายไขมัน “เครื่องแรกของโลก” มาตารฐาน US FDA

13 มิ.ย. 2021,

MENSculpting by SculpSure เลเซอร์สลายไขมัน “เครื่องแรกข […]

MENSculpting by SculpSure

เลเซอร์สลายไขมัน “เครื่องแรกของโลก” มาตารฐาน US FDA

เพียง 25 นาที สลายเซลล์ไขมันได้ถึง 24%

จองด่วน!! ลดทันที 60% เมื่อซื้อ 24 จุด
เพียงวันละ 8 ท่าน เท่านั้น
ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน
สลายไขมันด้วย SculpSure
  • เลเซอร์สลายไขมันเครื่องแรกของโลก มาตรฐาน US-FDA
  • ทำลายเฉพาะเซลล์ไขมัน ไม่ทำร้ายผิว
  • ไม่เจ็บ ไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องพักฟื้น
  • ผสานเทคโนโลยี Cooling Contact ช่วยให้สบายผิวขณะทำ
  • สามารถทำได้ทุกบริเวณ แม้ในบริเวณที่ลดยาก
  • รูปร่างเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งแรก
📍 Review จากความไว้วางใจของผู้ใช้บริการจริง มากกว่า 50,000 เคส ภายในระยะเวลา 6 ปี