“IREZUMI” คือการสักแบบชาวญี่ปุ่นดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่โบราณ

05 ก.ค. 2019,

“IREZUMI” คือการสักแบบชาวญี่ปุ่นดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่โ […]

“IREZUMI” คือการสักแบบชาวญี่ปุ่นดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่โบราณ โดยคนญี่ปุ่นเชื่อว่ารอยสักนั้นนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์แล้ว ยังเป็นสิ่งที่ส่งผลทางด้านจิตวิญญาณโดยตรงอีกด้วย

ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการสักลวดลายของ สัตว์ ดอกไม้ เทพเจ้า และภาพเหตุการณ์จากเรื่องเล่าที่เป็นตำนาน หรือนิทานพื้นบ้าน จะมีความหมายถึงความอดทน และความทะเยอทะยานของชีวิตเป็นหลัก

วันนี้ Dr. Tattof ได้เอารอยสัก “IREZUMI” พร้อมความหมาย ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันมาฝากกัน

ขอบคุณ รูปภาพสวยๆ และข้อมูลจาก unlockmen