How to ลดความเสี่ยง การเกิดแผลเป็น คีลอยด์ (Keloid)

26 ม.ค. 2020,

How to ลดความเสี่ยง การเกิดแผลเป็น คีลอยด์ (Keloid) คีล […]

How to ลดความเสี่ยง การเกิดแผลเป็น คีลอยด์ (Keloid)

คีลอยด์ (Keloid)

เกิดจากการแบ่งตัวที่ผิดปกติของเนื้อเยื่อผิวหนังส่วนที่เป็นแผล
ผิวหนังมีการสร้างเนื้อเยื่อซ่อมแซมที่มากเกินไป จะมีขนาดใหญ่กว่าแผลเป็นธรรมดา
และกว้างใหญ่กว่าแผลตอนเริ่มต้น มีลักษณะนูน แข็ง หรือหยุ่นคล้ายยาง ผิวมัน มองเห็นชัดเจนจากผิวหนังปกติ
มีสีแดงเนื่องจากมีเส้นเลือดมาเลี้ยงเป็นจำนวนมาก

การป้องกันแผลเป็น

เป็นสิ่งสำคัญอย่างแรกที่ควรใส่ใจ แต่ถ้าเกิดแผลขึ้นแล้ว
ควรดูแลรักษาความสะอาดของแผลอย่างเหมาะสมเพื่อให้แผลหายเร็วที่สุด
เพราะยิ่งแผลหายเร็วเท่าใดโอกาสการเกิดแผลเป็นก็จะน้อยลงหรือเบาบางลงด้วย

ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการหายของแผล

ได้แก่ อายุ การขาดอาหาร การสูบบุหรี่ อุณหภูมิ ความชื้น ความเป็นกรดด่าง ออกซิเจน และยาคอร์ติโคสเตียรอยด์
ซึ่งจากการศึกษาพบว่าแผลจะหายได้เร็วขึ้นเมื่ออยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีอุณหภูมิอบอุ่นได้ดีกว่าอากาศเย็น
ส่วนความชื้น ความเป็นกรดด่าง และออกซิเจนก็ช่วยให้แผลหายได้เร็วขึ้นเช่นกัน

การดูแลแผลเล็ก ๆ น้อย ๆ เบื้องต้น

เริ่มจากการล้างหรือเช็ดทำความสะอาดแผลด้วยน้ำสะอาด แล้วตามด้วยการปิดทำแผลโดยปราศจากเชื้อ
ส่วนถ้าเป็นแผลใหญ่คุณควรรีบไปพบแพทย์ นอกจากนี้การเกิดแผลเป็นอาจลดลงได้ ถ้าปากแผลแนบสนิทกันพร้อมทั้งลดแรงตึงต่อแผลให้น้อยลง