Gentle YAG Pro-U เลเซอร์ “กำจัดขน” ถาวร ไม่ต้องโกน ไม่ต้องถอน

06 ม.ค. 2021,

Gentle YAG Pro-U เลเซอร์ “กำจัดขน” ถาวร ไม่ต้องโกน ไม่ต […]

Gentle YAG Pro-U เลเซอร์ “กำจัดขน” ถาวร ไม่ต้องโกน ไม่ต้องถอน

  • เป็นเลเซอร์ที่ลงลึกถึงรากขน จึงช่วยแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุด
  • มีระบบพ่น Spray เย็น ไม่ให้ผิวชั้นบนถูกทำลาย
  • US-FDA รับรองมาตรฐาน
  • สามารถกำจัดขนได้แบบถาวร

เริ่มต้น 700.-

ซื้อ 5 ครั้ง ฟรี 3 ครั้ง