Fight the Virus โอนจอง “เลเซอร์ทุกรายการ” ลดทันที 60%

10 พ.ค. 2021,

Fight the Virus โอนจอง “เลเซอร์ทุกรายการ” ลดทันที 60% เ […]

Fight the Virus โอนจอง “เลเซอร์ทุกรายการ”
ลดทันที 60% เมื่อซื้อคอร์ส 8 ครั้ง

  • เพียงวันละ 8 ท่าน เท่านั้น

  • หมดเขตวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

  • สามารถซื้อไว้ก่อน และเข้าใช้เมื่อคลินิกสามารถเปิดให้บริการได้