Fat Removal by SculpSure เลเซอร์สลายไขมัน “ลดเหนียง” จัดการได้ แม้ในบริเวณที่ลดยาก

05 ก.ค. 2021,

ลดทันที 50% เมื่อซื้อ 12 จุด สลายไขมันด้วย SculpSure เล […]

ลดทันที 50% เมื่อซื้อ 12 จุด

สลายไขมันด้วย SculpSure
  • เลเซอร์สลายไขมันเครื่องแรกของโลก มาตรฐาน US-FDA
  • ทำลายเฉพาะเซลล์ไขมัน ไม่ทำร้ายผิว
  • ไม่เจ็บ ไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องพักฟื้น
  • ผสานเทคโนโลยี Cooling Contact ช่วยให้สบายผิวขณะทำ
  • สามารถทำได้ทุกบริเวณ แม้ในบริเวณที่ลดยาก
  • รูปร่างเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งแรก
📍 Review จากความไว้วางใจของผู้ใช้บริการจริง มากกว่า 50,000 เคส ภายในระยะเวลา 6 ปี