รีวิว..ลบรอยสักคิ้ว แบบไม่มีแผลเป็น

13 Feb 2019,

เพราะคิ้ว คือมงกุฎของใบหน้า จะพังไม่ได้ ? แต่ถ้าพังมา Dr.TATTOF ช่วยดูแลได้
“รีวิว..ลบรอยสักคิ้ว แบบไม่มีแผลเป็น”