คุณเอส รัตติชาติ นายแบบ เข้ารับบริการลบรอยสักด้วยโปรแกรม “Picoway Laser”

14 Mar 2019,

Dr.TATTOF คลินิกที่ทุกคนไว้วางใจ
ด้วยมาตรฐาน คุณภาพ และการให้บริการ
ล่าสุด…คุณเอส รัตติชาติ นายแบบ เข้ารับบริการลบรอยสักด้วยโปรแกรม “Picoway Laser” เป็นครั้งที่ 4 กับผลลัพธ์หลังทำที่น่าประทับใจ
? ขอบคุณ คุณเอส รัตติชาติ ที่ไว้วางใจให้ Dr.TATTOF ดูแลด้วยนะครับ