ERASE & WRITE “Your new chapter”

13 Sep 2019,

“รอยสัก” ทุกรอย ล้วนมีความทรงจำ หากคุณต้องการลบความทรงจำในอดีต “ลบ เพื่อเขียนใหม่อย่างตั้งใจ” Dr.TATTOF คือคำตอบ #DrTATTOF #ลบเพื่อเขียนใหม่อย่างตั้งใจ @dr.tattof     ปกติป็นคนชอบรอยสักนะ น่ารักดี เป็นงานศิลปะอย่างหนึ่ง แต่บางทีรอยสักที่เราเคยชอบ พอเวลาผ่านไปเราก็ไม่ชอบแล้ว หรือบางทีมันก็ไม่ได้รูปแบบที่มันเคยเป็น ก็เลยได้มาลบรอยสักที่คลินิก Dr.TATTOF รับรองว่าไม่ผิดหวัง “ลบ เพื่อเขียนใหม่อย่างตั้งใจ” ไปกับ Dr.TATTOF คลินิกลบรอยสักโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมดูแลอย่างเป็นมืออาชีพ พร้อมด้วยนวัตกรรมเลเซอร์มาตรฐานอเมริกา เจ็บน้อยกว่า รอยสักจางลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ครั้งแรก     เมื่อรอยสักที่คุณรัก กลายเป็นความทรงจำที่คุณไม่อยากจำอีกต่อไป “ลบ เพื่อเขียนใหม่อย่างตั้งใจ” ไปกับ Dr.TATTOF คลินิกลบรอยสักมืออาชีพด้วยเลเซอร์คุณภาพระดับเวิร์ลคลาส และทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมดูแลอย่างเป็นมืออาชีพ     เวลาเปลี่ยน ใจก็เปลี่ยน เมื่อรอยสักที่คุณรัก กลายเป็นร่องรอยแห่งความทรงจำที่คุณไม่อยากเก็บไว้ “ลบ เพื่อเขียนใหม่อย่างตั้งใจ” ไปกับ Dr.TATTOF คลินิกลบรอยสักด้วยเลเซอร์มาตรฐานอเมริกา ลบรอยสักได้ทุกสี เจ็บน้อยกว่า และไม่ก่อให้เกิดแผลเป็น   […]

“รอยสัก” ทุกรอย ล้วนมีความทรงจำ

หากคุณต้องการลบความทรงจำในอดีต “ลบ เพื่อเขียนใหม่อย่างตั้งใจ” Dr.TATTOF คือคำตอบ #DrTATTOF
#ลบเพื่อเขียนใหม่อย่างตั้งใจ
@dr.tattof

 
 

ปกติป็นคนชอบรอยสักนะ น่ารักดี เป็นงานศิลปะอย่างหนึ่ง แต่บางทีรอยสักที่เราเคยชอบ พอเวลาผ่านไปเราก็ไม่ชอบแล้ว หรือบางทีมันก็ไม่ได้รูปแบบที่มันเคยเป็น ก็เลยได้มาลบรอยสักที่คลินิก Dr.TATTOF รับรองว่าไม่ผิดหวัง
“ลบ เพื่อเขียนใหม่อย่างตั้งใจ” ไปกับ Dr.TATTOF คลินิกลบรอยสักโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมดูแลอย่างเป็นมืออาชีพ พร้อมด้วยนวัตกรรมเลเซอร์มาตรฐานอเมริกา เจ็บน้อยกว่า รอยสักจางลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ครั้งแรก

 
 

เมื่อรอยสักที่คุณรัก กลายเป็นความทรงจำที่คุณไม่อยากจำอีกต่อไป “ลบ เพื่อเขียนใหม่อย่างตั้งใจ” ไปกับ Dr.TATTOF คลินิกลบรอยสักมืออาชีพด้วยเลเซอร์คุณภาพระดับเวิร์ลคลาส และทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมดูแลอย่างเป็นมืออาชีพ

 
 

เวลาเปลี่ยน ใจก็เปลี่ยน เมื่อรอยสักที่คุณรัก กลายเป็นร่องรอยแห่งความทรงจำที่คุณไม่อยากเก็บไว้ “ลบ เพื่อเขียนใหม่อย่างตั้งใจ” ไปกับ Dr.TATTOF คลินิกลบรอยสักด้วยเลเซอร์มาตรฐานอเมริกา ลบรอยสักได้ทุกสี เจ็บน้อยกว่า และไม่ก่อให้เกิดแผลเป็น

 
 

ร่องรอยแห่งอดีตที่ถูกฝังอย่างแน่นหนาบนร่างกาย ไม่ใช่เรื่องยากต่อการลบอีกต่อไป
“ลบ เพื่อเขียนใหม่อย่างตั้งใจ” ไปกับ Dr.TATTOF คลินิกลบรอยสักโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมดูแลอย่างเป็นมืออาชีพ พร้อมด้วยนวัตกรรมเลเซอร์มาตรฐานอเมริกา เจ็บน้อยกว่า รอยสักจางลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ครั้งแรก

 
 

เริ่มต้นชีวิตใหม่โดยไร้ร่องรอยแห่งอดีตที่คุณไม่อยากจำ เพราะชีวิตทุกคนก็ต้องก้าวไปข้างหน้า ถูกไม๊?“ลบ เพื่อเขียนใหม่อย่างตั้งใจ” ไปกับ Dr.TATTOF คลินิกลบรอยสักด้วยเลเซอร์มาตรฐานอเมริกา ลบรอยสักได้ทุกสี เจ็บน้อยกว่า และไม่ก่อให้เกิดแผลเป็น

 
 

คนที่ชอบสักเคยเป็นไหม ตอนสักแรกๆก็ชอบแต่พอนานๆไปอยากเปลี่ยนลาย ง่ายๆ ก็แค่ ลบ แล้วไปสักใหม่กับลายที่คุณรัก
“ลบ เพื่อเขียนใหม่อย่างตั้งใจ” ไปกับ Dr.TATTOF คลินิกลบรอยสักโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมดูแลอย่างเป็นมืออาชีพ พร้อมด้วยนวัตกรรมเลเซอร์มาตรฐานอเมริกา เจ็บน้อยกว่า รอยสักจางลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ครั้งแรก

 
 

เริ่มต้นชีวิตใหม่โดยไร้ร่องรอยแห่งอดีตที่คุณไม่อยากจำมันอีกต่อไป “ลบ เพื่อเขียนใหม่อย่างตั้งใจ” ไปกับ Dr.TATTOF คลินิกลบรอยสักโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมดูแลอย่างเป็นมืออาชีพ พร้อมด้วยนวัตกรรมเลเซอร์มาตรฐานอเมริกา เจ็บน้อยกว่า รอยสักจางลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ครั้งแรก

 
 

รอยสักบางครั้งก็ไม่ใช่แค่ลวดลาย แต่เป็นความทรงจำที่อยากจะลบเลือน “ลบ เพื่อเขียนใหม่อย่างตั้งใจ” ไปกับ Dr.TATTOF คลินิกลบรอยสักมืออาชีพด้วยเลเซอร์คุณภาพระดับเวิร์ลคลาส และทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมดูแลอย่างเป็นมืออาชีพ

 
 

เมื่อรอยสักบางแห่งเป็นความทรงจำที่ไม่อยากจำอีกต่อไป “ลบ เพื่อเขียนใหม่อย่างตั้งใจ” ไปกับ Dr.TATTOF คลินิกลบรอยสักมืออาชีพด้วยเลเซอร์คุณภาพระดับเวิร์ลคลาส และทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมดูแลอย่างเป็นมืออาชีพ