เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

06 May 2019,

เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็กพระปรเมทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน ด็อกเตอร์แท็ทออฟ คลินิก บทความที่เกี่ยวข้อง: No related posts.

เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
พระบาทสมเด็กพระปรเมทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน ด็อกเตอร์แท็ทออฟ คลินิก