เช็คให้ชัวร์ “รอยขาว” ตามร่างกาย ใช่ “รอยโรคด่างขาว” หรือไม่

11 Apr 2021,

เช็คให้ชัวร์ “รอยขาว” ตามร่างกาย ใช่ “รอยโรคด่างขาว” หรือไม่ “โรคด่างขาว” พบได้บ่อยบริเวณ ใบหน้ารอบปาก รอบดวงตา ลำคอ มือ ปลายนิ้ว แขน ขา ปลายเท้า และพบตามตำแหน่งที่มีการเคลื่อนไหว และข้อพับ ได้แก่ รักแร้ ข้อมือ หลังมือ ขาหนีบ เข่า ข้อสังเกต หากเป็นโรคด่างขาว ขนบริเวณรอยโรคจะมีสีขาวด้วย หากสงสัยว่าเป็นโรคด่างขาว ควรไปพบแพทย์ เพราะโรคด่างขาวรักษาให้หายได้ Vitiligo Removal “ลบรอยด่างขาว” ด้วยการฉายแสงอาทิตย์เทียม ช่วยปรับสีผิวให้สม่ำเสมอกัน ปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง เทคโนโลยี TheraBeam UV 308 นวัตกรรมการรักษาโรคด่างขาวด้วยการฉายแสงอาทิตย์เทียม (Phototherapy) ปล่อยพลังงานไปยังบริเวณรอยโรคโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังบริเวณใกล้เคียง สามารถรักษาได้ทุกส่วนของร่างกาย แม้ในบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก เช่น บริเวณข้อศอก ข้อเข่า มือ และเท้า เป็นต้น เห็นผลไว ให้เวลาในการรักษาน้อย ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไทย และญี่ปุ่น […]

เช็คให้ชัวร์ “รอยขาว” ตามร่างกาย ใช่ “รอยโรคด่างขาว” หรือไม่

“โรคด่างขาว” พบได้บ่อยบริเวณ ใบหน้ารอบปาก รอบดวงตา ลำคอ มือ ปลายนิ้ว แขน ขา ปลายเท้า

และพบตามตำแหน่งที่มีการเคลื่อนไหว และข้อพับ ได้แก่ รักแร้ ข้อมือ หลังมือ ขาหนีบ เข่า

  • ข้อสังเกต หากเป็นโรคด่างขาว ขนบริเวณรอยโรคจะมีสีขาวด้วย
  • หากสงสัยว่าเป็นโรคด่างขาว ควรไปพบแพทย์ เพราะโรคด่างขาวรักษาให้หายได้
  • Vitiligo Removal “ลบรอยด่างขาว” ด้วยการฉายแสงอาทิตย์เทียม ช่วยปรับสีผิวให้สม่ำเสมอกัน ปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง

เทคโนโลยี TheraBeam UV 308

  • นวัตกรรมการรักษาโรคด่างขาวด้วยการฉายแสงอาทิตย์เทียม (Phototherapy)
  • ปล่อยพลังงานไปยังบริเวณรอยโรคโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังบริเวณใกล้เคียง
  • สามารถรักษาได้ทุกส่วนของร่างกาย แม้ในบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก เช่น บริเวณข้อศอก ข้อเข่า มือ และเท้า เป็นต้น
  • เห็นผลไว ให้เวลาในการรักษาน้อย
  • ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไทย และญี่ปุ่น