สัมผัสประสบการณ์การกำจัดไขมันส่วนเกิน ด้วยแสงเลเซอร์ SculpSure ที่ Dr.TATTOF

13 Apr 2020,

พบกับบทสัมภาษณ์ใน VOGUE Thailand ของ นพ.นัทธพงศ์ จิรุระวงศ์ กับ Topic “สัมผัสประสบการณ์การกำจัดไขมันส่วนเกิน ด้วยแสงเลเซอร์ SculpSure ที่ Dr.TATTOF” ใน VOGUE Thailand ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2563 บทความที่เกี่ยวข้อง: No related posts.

พบกับบทสัมภาษณ์ใน VOGUE Thailand ของ นพ.นัทธพงศ์ จิรุระวงศ์ กับ Topic “สัมผัสประสบการณ์การกำจัดไขมันส่วนเกิน ด้วยแสงเลเซอร์ SculpSure ที่ Dr.TATTOF” ใน VOGUE Thailand ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2563