วันเข้าพรรษา

17 Jul 2019,

วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ตามที่พุทธบัญญัติว่า “เมื่อถึงวันเข้าพรรษาพระสงฆ์ต้องเข้าจำพรรษา” และพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันหล่อเทียนพรรษา เพื่อนำไปปถวายแด่พระสงฆ์ไว้จุดบูชา ทำกิจของสงฆ์ตลอด ๓ เดือน บทความที่เกี่ยวข้อง: No related posts.

วันเข้าพรรษา
ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘
ตามที่พุทธบัญญัติว่า “เมื่อถึงวันเข้าพรรษาพระสงฆ์ต้องเข้าจำพรรษา”
และพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันหล่อเทียนพรรษา
เพื่อนำไปปถวายแด่พระสงฆ์ไว้จุดบูชา ทำกิจของสงฆ์ตลอด ๓ เดือน