วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘

04 Jul 2020,

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรก อันได้แก่ “ธรรมจักกัปวัตนสูตร” และเกิดพระรัตนตรัยครบทั้ง ๓ ประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บทความที่เกี่ยวข้อง: No related posts.

วันอาสาฬหบูชา

ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรก
อันได้แก่ “ธรรมจักกัปวัตนสูตร” และเกิดพระรัตนตรัยครบทั้ง ๓ ประการ
คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์