วันวิสาขบูชา

18 May 2019,

ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน บทความที่เกี่ยวข้อง: No related posts.

ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖

เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน