“ทีฆายุกา โหตุ นาถบรมราชินี”

12 Aug 2020,

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ “ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี” ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ทีมแพทย์และพนักงาน ด็อกเตอร์ แททออฟ คลินิก บทความที่เกี่ยวข้อง: No related posts.

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
“ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี”
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ทีมแพทย์และพนักงาน ด็อกเตอร์ แททออฟ คลินิก