3 ปัจจัย ที่มีผลต่อการ “ลบรอยสัก” ว่าจะมีผลกระทบหรือใช้เวลาในการรักษามาก น้อยแค่ไหน

08 ต.ค. 2019,

3 ปัจจัย ที่มีผลต่อการ “ลบรอยสัก” ว่าจะมีผลกระทบหรือใช้ […]

3 ปัจจัย ที่มีผลต่อการ “ลบรอยสัก”
ว่าจะมีผลกระทบหรือใช้เวลาในการรักษามาก น้อยแค่ไหน

  • ระดับความลึก
    ถ้าสักโดยที่ใช้เครื่องสักจะสามารถลบได้ไม่ยากเพราะระดับความลึกอยู่ในระดับเดียวกันทั้งหมด

  • ตำแหน่งที่สัก
    ตำแหน่งของรอยสักมีผลต่อการลบรอยสักเช่นกัน จึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก
  • หมึกที่ใช้สัก
    การลบรอยสักแต่ละสีมีความยาก ง่ายต่างกัน ถ้ารอยสักเป็นสีดำสามารถลบรอยสักได้ง่าย แต่ถ้าเป็นสีฟ้า สีเขียวจะลบได้ยากกว่ามาก

PicoWay Laser
เจ้าแรกในประเทศไทย ลบรอยสักได้ทุกขนาด ทุกสี
ไม่ทิ้งรอยแผลเป็น

เริ่มต้น 1,000.-

#รอยสักจางลงอย่างเห็นผล
#รู้สึกได้ทันทีหลังทำครั้งแรก
#ไม่ทิ้งรอยแผลเป็น

ทำ 1 ครั้ง ผลลัพธ์ดีขึ้น 10-15%
#เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรก