1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ

01 พ.ค. 2020,

1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ เพื่อเป็นการยกย่องและชี้ให้ […]

1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ

เพื่อเป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงาน และทำให้เกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพ ความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง

Dr.TATTOF ขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่ทำงานอย่างหนักในการปฏิบัติภารกิจสู้ศึก COVID-19
เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน