ใครเคย “ลบรอยสัก” กับ Dr.TATTOF ยกมือขึ้น

17 ก.ค. 2020,

ใครเคย “ลบรอยสัก” กับ Dr.TATTOF ยกมือขึ้น ส่งการบ้าน กั […]

ใครเคย “ลบรอยสัก” กับ Dr.TATTOF ยกมือขึ้น
ส่งการบ้าน กันหน่อย
ลบไปกี่ครั้ง? ผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้าง