เช็คให้ชัวร์ “รอยขาว” ตามร่างกาย ใช่ “รอยโรคด่างขาว” หรือไม่

11 เม.ย. 2021,

เช็คให้ชัวร์ “รอยขาว” ตามร่างกาย ใช่ “รอยโรคด่างขาว” หร […]

เช็คให้ชัวร์ “รอยขาว” ตามร่างกาย ใช่ “รอยโรคด่างขาว” หรือไม่

“โรคด่างขาว” พบได้บ่อยบริเวณ ใบหน้ารอบปาก รอบดวงตา ลำคอ มือ ปลายนิ้ว แขน ขา ปลายเท้า

และพบตามตำแหน่งที่มีการเคลื่อนไหว และข้อพับ ได้แก่ รักแร้ ข้อมือ หลังมือ ขาหนีบ เข่า

  • ข้อสังเกต หากเป็นโรคด่างขาว ขนบริเวณรอยโรคจะมีสีขาวด้วย
  • หากสงสัยว่าเป็นโรคด่างขาว ควรไปพบแพทย์ เพราะโรคด่างขาวรักษาให้หายได้
  • Vitiligo Removal “ลบรอยด่างขาว” ด้วยการฉายแสงอาทิตย์เทียม ช่วยปรับสีผิวให้สม่ำเสมอกัน ปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง

เทคโนโลยี TheraBeam UV 308

  • นวัตกรรมการรักษาโรคด่างขาวด้วยการฉายแสงอาทิตย์เทียม (Phototherapy)
  • ปล่อยพลังงานไปยังบริเวณรอยโรคโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังบริเวณใกล้เคียง
  • สามารถรักษาได้ทุกส่วนของร่างกาย แม้ในบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก เช่น บริเวณข้อศอก ข้อเข่า มือ และเท้า เป็นต้น
  • เห็นผลไว ให้เวลาในการรักษาน้อย
  • ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไทย และญี่ปุ่น