สุขสันต์วันลอยกระทง

11 พ.ย. 2019,

“วันเพ็ญขึ้น สิบห้าค่ำ เดือนสิบสอง น้ำเจิ่งนอง บูชา สาย […]

“วันเพ็ญขึ้น สิบห้าค่ำ เดือนสิบสอง
น้ำเจิ่งนอง บูชา สายน้ำไหล
ขอขมา แม่คงคา ทุกสิ่งไป
สิ่งใดไซร้ ทำผิด อภัยเทอญ”

สุขสันต์วันลอยกระทง