สำรวจตัวเองกันหน่อย “รอยขาว” ตามร่างกาย ใช่ “โรคด่างขาว” หรือไม่

19 ส.ค. 2020,

สำรวจตัวเองกันหน่อย “รอยขาว” ตามร่างกาย ใช่ “โรคด่างขาว […]

สำรวจตัวเองกันหน่อย
“รอยขาว” ตามร่างกาย ใช่ “โรคด่างขาว” หรือไม่?
“โรคด่างขาว” พบได้บ่อยบริเวณ ใบหน้ารอบปาก รอบดวงตา ลำคอ มือ ปลายนิ้ว แขน ขา ปลายเท้า
และพบตามตำแหน่งที่มีการเคลื่อนไหว และข้อพับ ได้แก่ รักแร้ ข้อมือ หลังมือ ขาหนีบ เข่า
ข้อสังเกต หากเป็นโรคด่างขาว ขนบริเวณรอยโรคจะมีสีขาวด้วย
หากสงสัยว่าเป็นโรคด่างขาว ควรไปพบแพทย์ เพราะโรคด่างขาวรักษาให้หายได้
Vitiligo Removal ลบรอยด่างขาว ที่ Dr.TATTOF
เริ่มต้นเพียง 500.-/Shot
🏷Promotion 💸
👉 1-6 Shot เริ่มต้นเพียง 3,000.-
👉 7-99 Shot ละ 500.-
👉 100-199 Shot ละ 400.-
👉 200 ขึ้นไป Shot ละ 300.-
🔰เทคโนโลยี TheraBeam UV308
✔️นวัตกรรมการรักษาโรคด่างขาวด้วยการฉายแสงอาทิตย์เทียม (Phototherapy)
✔️ปล่อยพลังงานไปยังบริเวณรอยโรคโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังบริเวณใกล้เคียง
✔️สามารถรักษาได้ทุกส่วนของร่างกาย แม้ในบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก เช่น บริเวณข้อศอก ข้อเข่า มือ และเท้า เป็นต้น
✔️เห็นผลไว ให้เวลาในการรักษาน้อย
✔️ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไทย และญี่ปุ่น