วิธีการดูแลตัวเอง หลังลบรอยสัก ด้วย PicoWay Laser

24 มิ.ย. 2019,

วิธีการดูแลตัวเอง หลังลบรอยสัก ด้วย PicoWay Laser ✅ หลั […]

วิธีการดูแลตัวเอง หลังลบรอยสัก ด้วย PicoWay Laser

หลังลบรอยสักด้วย PicoWay Laser ห้ามให้บริเวณที่ลบรอยสักไปโดนน้ำ 24 ชั่วโมง

ทำความสะอาดด้วยน้ำเกลือ หรือน้ำสะอาด โดยใช้ไม้พันสำลีเช็ดเบาๆ วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น หลังจากนั้นรอให้แห้งแล้วทายาตามที่แพทย์สั่ง

หลังลบรอยสักด้วย PicoWay Laser อาจมีอาการคันบริเวณที่ทำเลเซอร์ ห้ามแกะ หรือเกา สามารถใช้น้ำแข็งประคบเพื่อลดอาการคัน หรือรับประทานยาแก้คัน


หากมีอาการปวดบริเวณที่รับการรักษา สามารถรับประทานยาแก้ปวดได้ครั้งละ 1 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง


หลังลบรอยสักด้วย PicoWay Laser อาจมีตุ่มน้ำพองใสเล็กๆ ขึ้น ซึ่งเป็นอาการปกติให้ประคบเย็นช่วยบ่อยๆ ห้ามเจาะถุงน้ำด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ กรณีขึ้นเยอะ สามารถมาเจาะถุงน้ำออกที่คลินิกได้


ถ้ามีอาการอักเสบ บวม แดง ให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อทำการตรวจดูอาการ

?[ P i c o W a y L a s e r ]?
เลเซอร์ลบรอยสักที่ดีที่สุด เครื่องแรกในประเทศไทย มีความถี่สูงระดับ Picosecond ลบออกได้ทุกสี