วันแรงงานแห่งชาติ ทุกวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี

01 พ.ค. 2019,

เพื่อเป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงาน ซึ […]

เพื่อเป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงาน ซึ่งประเทศส่วนใหญ่ฉลองวันแรงงานในวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี และมีการเรียกวันนี้ว่าวัน May Day หรือ “ในประเทศยุโรป เรียกว่า “วันกรรมกรสากล”

#วันแรงงานแห่งชาติ