วันวิสาขบูชา

18 พ.ค. 2019,

ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเ […]

ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖

เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน