วันจักรี วันที่ ๖ เมษายน ของทุกปี

06 เม.ย. 2019,

วันจักรี วันที่ ๖ เมษายน ของทุกปี เป็นวันที่พระบาทสมเด็ […]

วันจักรี วันที่ ๖ เมษายน ของทุกปี

เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้