วันครูแห่งชาติ “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”

16 ม.ค. 2020,

เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุ […]

เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา
เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ

“ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”
คำขวัญวันครู 2563