รอยหลุมสิว ไม่ใช่เวรกรรม‼ แต่เกิดจากการกระทำที่ทนไม่ได้กับ ”สิว” เม็ดเต่ง ๆ

12 เม.ย. 2019,

รอยหลุมสิว ไม่ใช่ [ เ ว ร ก ร ร ม ] ‼ แต่เกิดจากการกระท […]

รอยหลุมสิว ไม่ใช่ [ เ ว ร ก ร ร ม ]
แต่เกิดจากการกระทำที่ทนไม่ได้กับ ”สิว” เม็ดเต่ง ๆ

“รู้แล้วให้เลี่ยง ลดความเสี่ยงการเกิดหลุมสิว” ?
รีบรักษาสิวทันทีที่สิวเริ่มขึ้น
ห้ามแกะ บีบ หรือขัดถูใบหน้าแรง ๆ
ห้ามแกะสะเก็ด หลังจากหัวสิวหลุดแล้ว
กินยา ทายารักษาสิว ฉีดยาสิวอย่างถูกวิธี