ประกาศ! Dr.TATTOF สาขาเทอร์มินอล 21 พัทยา เปิดให้บริการตามปกติแล้ว

15 มิ.ย. 2021,

ประกาศ! Dr.TATTOF สาขาเทอร์มินอล 21 พัทยา เปิดให้บริการ […]

ประกาศ! Dr.TATTOF สาขาเทอร์มินอล 21 พัทยา
เปิดให้บริการตามปกติแล้ว
ด้วยมาตรการรักษาความสะอาด และเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านเข้ารับบริการได้อย่างมั่นใจ