น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

23 ต.ค. 2019,

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า […]

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ทีมแพทย์
และพนักงาน ด็อกเตอร์แททออฟ คลินิก