ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี

12 ส.ค. 2019,

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ &#8220 […]

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

“ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี”

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน ด็อกเตอร์ แททออฟ คลินิก