กำจัดขนทั้งที ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุด Gentle YAG Pro-U เลเซอร์กำจัดขนถาวรที่ดีที่สุด

13 ธ.ค. 2020,

กำจัดขนทั้งที ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุด Gentle YAG Pro-U […]

กำจัดขนทั้งที ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุด Gentle YAG Pro-U เลเซอร์กำจัดขนถาวรที่ดีที่สุด

>> เริ่มต้น 700.-  ซื้อ 5 ครั้ง ฟรี 3 ครั้ง

กำจัดขนด้วย Gentle YAG Pro-U
  • เป็นเลเซอร์ที่ลงลึกถึงรากขน จึงช่วยแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุด
  • มีระบบพ่น Spray เย็น ไม่ให้ผิวชั้นบนถูกทำลาย
  • US-FDA รับรองมาตรฐาน
  • สามารถกำจัดขนได้แบบถาวร